Informatie voor leden

Bij inschrijving voor een abonnement of aanschaf van een strippenkaart ben je lid geworden van Ground Fighting Academy (Team GFA) en ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 • Ik verklaar met Ground Fighting Academy een overeenkomst van lidmaatschap te zijn aangegaan en verplicht mij te voldoen aan de contributiebepaling.
 • Het contributiegeld wordt tijdens de eerste week van iedere maand geïnd door Stg Mollie Payments via automatische incasso. (uitgezonderd houders van strippenkaarten)
 • Voor iedere abonnementsvorm geldt een opzegtermijn van één maand. Deze opzegtermijn geldt ook als het abonnement om wat voor reden dan ook tijdelijk moet worden stopgezet.
 • Ik heb de huisregels van Ground Fighting Academy gelezen en verklaar dat ik de genoemde regels zal naleven.
 • Ik ga ermee akkoord dat tijdens trainingsmomenten foto- en/of video opnamen van mij gemaakt kunnen worden en dat deze opnamen mogelijk ingezet worden voor promotionele doeleinden. (meer privacy-gerelateerde kwesties kunnen worden gevonden in onze privacyverklaring)
 • Ik heb geen medische aandoeningen en gebruik geen medicijnen die zodanig van invloed kunnen zijn dat er een gezondheidsrisico kan ontstaan bij het volgen van de trainingen.
 • Zowel Ground Fighting Academy als de trainers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.

Informatie voor niet-leden

Bij het volgen van één of meerdere proeflessen bij Ground Fighting Academy ga je akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 • Niet-leden kunnen gratis en geheel vrijblijvend drie proeflessen volgen. Deze proeflessen dienen binnen een periode van maximaal één maand te worden gevolgd.
 • Ik heb de huisregels van Ground Fighting Academy gelezen en verklaar dat ik de genoemde regels zal naleven.
 • Ik ga ermee akkoord dat tijdens trainingsmomenten foto- en/of video opnamen van mij gemaakt kunnen worden en dat deze opnamen mogelijk ingezet worden voor promotionele doeleinden. (meer privacy-gerelateerde kwesties kunnen worden gevonden in onze privacyverklaring)
 • Ik heb geen medische aandoeningen en gebruik geen medicijnen die zodanig van invloed kunnen zijn dat er een gezondheidsrisico kan ontstaan bij het volgen van de trainingen.
 • Zowel Ground Fighting Academy als de trainers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.